10 ประโยคเด็ด ! อังกฤษสำหรับ “พี่น้องแท็กซี่” ช่วง โควิด-19

รายวิชา English for Taxi : Covid-19   เป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสาร และการนำไปใช้จริง ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะต่างๆ เช่น การแนะนำตัว การถามสถานที่ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การชักชวน รวมไปถึงการรับคำสั่งและการสั่งงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

1
English for Taxi : Covid-19
2
English for Taxi : Covid-19(Video)
3
คำถามหลังเรียน
5 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 126 students
Lectures: 2

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram